Prace magisterskie, czyli najważniejsze elementy oraz części składowe

Prace magisterskie, czyli najważniejsze elementy oraz części składowe

Sporządzenie pracy magisterskiej to dla wielu studentów nie lada problem. Wybór specjalności, tematu pracy, promotora, bibliografii stanowi dla niektórych barierę nie do przejścia. Najważniejsze podczas pisania pracy dyplomowej jest dobry plan, konsekwencja oraz samodyscyplina.

Podstawowe informacje

Przygotowanie pracy dyplomowej czy to licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej czy też doktorskiej jest przejawem pracy naukowej, a więc konieczne jest przestrzeganie konkretnych zasad z tym związanych. Typowa praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, liczącego od kilkunastu do nawet kilkuset stron. Jeśli chodzi o stronę techniczną oraz redakcyjną prac dyplomowych, to w główniej mierze decydują o niej przepisy wewnętrzne poszczególnych uczelni wyższych.

Struktura pracy dyplomowej

Prace dyplomowe mają przeważnie taką samą lub bardzo podobną strukturę. Składają się z wprowadzenia, sformułowania celu, opisu sposobu realizacji założonego celu oraz z zakończenia. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do pisania pracy, jest określenie zagadnień, które mają być zawarte w pracy dyplomowej. Zagadnienia zawieramy w tzw. planie pracy. Bardzo często studenci mają z tym problem. Można to łatwo zaobserwować w internecie http://www.forum.pisanie-prac.org.pl/prace-magisterskie-przyklady-t2011.html, gdzie pełno jest wpisów na forach odnośnie prawidłowego ułożenia planu pracy dyplomowej z konkretnego kierunku studiów. Pracę piszemy przeważnie w trybie bezosobowym. Przyjęło się, że praca licencjacka jest przeważnie zbudowana z trzech rozdziałów, natomiast praca magisterska posiada ich już cztery.

Standardowy podział pracy dyplomowej:

  • Wstęp
  • Część zasadnicza składająca się z odpowiedniej liczby rozdziałów, które z kolei podzielone są na podrozdziały
  • Zakończenie
  • Bibliografia
  • Spis rysunków, tabel, wykresów, itp.

Istotny element każdej pracy

Bardzo ważną rzeczą podczas pisania pracy dyplomowej jest właściwe zastosowanie zasad oraz prawidłowy zapis przypisów. W początkowej fazie pisania pracy, czyli w czasie zatwierdzania kolejnych części (rozdziałów) pracy przez promotora, używać wyłącznie pełnych przypisów, bez stosowania skróconych zapisów typu: op. cit., tamże, itp. Pełny zapis przypisów znacznie ułatwi przygotowanie całej pracy do druku oraz pozwoli uniknąć błędów w zapisie.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *