Psychologia biznesu jako element skutecznego zarządzania

Psychologia biznesu jako element skutecznego zarządzania

Współcześnie, w okresie globalnego współzawodnictwa, kapitał ludzki traktowany jest jako punkt wyjściowy w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W firmach niezastąpiona jest znajomość ludzkich zachowań i mechanizmów nimi sterujących, która stanowi fundament skutecznego zarządzania i kontroli. Nie od dzisiaj wiadomo, że odpowiednia organizacja pracy zespołowej czy sprzyjające struktury organizacyjne to złoty środek do uzyskania założonych celów biznesowych i motywacji pracowników.

Psychologia biznesu jako element skutecznego zarządzania

Psychologia w biznesie: najważniejsze są predyspozycje zawodowe

Psychologia w biznesie to specjalność, po której posiada się rozległą wiedzę z zakresu coachingu, dyskursu, public relations i wielu innych aspektów, czyli wszystkie umiejętności pożądane przez rekruterów, menadżerów i specjalistów od zasobów ludzkich. Według tej dziedziny nauki badanie predyspozycji zawodowych to niezwykle pomocna technika analizująca cechy osobowości i sposoby reagowania na różne bodźce i przeszkody, z którymi mogą spotkać się osoby piastujące konkretne stanowiska. Badanie takie określa potencjał kandydata, a nawet stwarza możliwość ustalenia profilu osobowości jednostki, która spełniłaby oczekiwania pracodawcy. Psychologia biznesu wskazuje, że najlepszym sposobem na zbadanie predyspozycji są testy psychologiczne i sytuacyjne oraz wywiady behawioralne. Rezultatem tych wszystkich metod jest szczegółowy opis pracownika wraz jego potencjałem i predyspozycjami, a także informacjami o obszarach, w jakich określona osoba powinna się dokształcić. Badanie predyspozycji wykonują wykwalifikowane w tym kierunku osoby, zazwyczaj psycholodzy biznesu.

Psychologia w biznesie: edukacja

Rozwój technologiczny i nieustanne zmiany gospodarcze obligują menadżerów do pozyskiwania wiedzy nie tylko z dziedziny zarządzania, ale też psychologii. Rynek wymusza więc na uczelniach tworzenie multidysyplinarnych kierunków i specjalizacji, których absolwenci wypełnią lukę, podejmując się pracy jako wykwalifikowani menadżerowie. Edukacja na specjalizacji psychologia w biznesie sprzyja w opanowaniu wiedzy dotyczącej badań rynku, zasobów ludzkich i reklamy oraz ułatwia poprawną i precyzyjną analizę danych różnego rodzaju. Kształcenie w tej dziedzinie zarządzania to wyrobienie kompetencji biznesowych, rozumienie mechanizmów psychologicznych dotyczących postrzegania pieniądza, wartości, inwestycji i zachowań na rynkach finansowych. Inaczej mówiąc, psychologia w biznesie to specjalizacja umożliwiająca uzyskanie wielu ważnych kompetencji, którymi powinien dysponować każdy dobry menadżer.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *