Krążniki

Krążniki – rolki obrotowe o szerokim zastosowaniu

Krążniki są jednym z elementów konstrukcyjnych przenośników taśmowych, po którym przesuwają się transportowane przedmioty. Funkcjonują także pod nazwą rolek do taśmociągów. Stosowane są w branży wydobywczej, przemysłowej i budowlanej.

Jakie jest zastosowanie rolek do taśmociągów?

Krążniki są elementami przeznaczonymi do zabudowy w przenośnikach taśmowych lub rolkowych, pracujących na powierzchni i umożliwiających płynny ruch taśmy. Stosowane są także do transportu materiałów sypkich i bryłowych. Służą też jako rolki do transporterów rolkowych i grawitacyjnych. Cała konstrukcja krążników, przystosowana jest do trudnych warunków pracy. Większość z nich znajduje zastosowanie głównie w liniach produkcyjnych, ale niektóre funkcjonują także przy wózkach lotniskowych kontenerowych.

Krążniki

Rodzaje krążników

W zależności od zastosowania i pełnionej funkcji wyróżniamy kilka rodzajów krążników:

Krążniki gładkie, należą do tych najbardziej popularnych. Wykorzystywane są przede wszystkim w przenośnikach transportujących materiały sypkie. Odpowiadają za ochronę taśmy, jej odpowiednie ukształtowanie i podtrzymanie.

Krążniki tarczowe, nazywane inaczej kierunkowymi. Odpowiadają za prawidłowe ukierunkowanie taśmy, celem uniemożliwienia jej zsunięcia się z osi trasy przenośnika. Jest to bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania maszyny.

Krążniki gładkie i kierunkowe, należą do grupy rolek obrotowych, podtrzymujących dolny pas transportowy urządzeń. Natomiast wyróżniamy także krążniki udarowe, zwane też pierścieniowymi, które odpowiadają za ten górny. Ich rolą jest przyjęcie i rozproszenie spadających materiałów w punktach przeładunku.

Rodzaje krążników i ich zastosowanie, będą miały znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całej maszyny. Istotny rolę odegra tu także materiał, z których zostały wykonane. Wysokiej jakości stal, zapewni trwałość i właściwą odporność na szkodliwe czynniki i dużą eksploatację. Dobra wydajność pracy krążników, zostanie osiągnięta dzięki precyzyjnemu dopasowaniu tych wszystkich elementów. Należy także pamiętać, że istnieje możliwość wykonywania krążników o określonych parametrach, pod konkretne maszyny.

 

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *