Zwrot podatku VAT – o co chodzi?

Zwrot podatku VAT – o co chodzi?

Podatek VAT jest podatkiem dotyczącym towarów i usług. Przedsiębiorcy będący płatnikami VAT mają prawo do odliczenia tego podatku od ponoszonych kosztów związanych z działalnością gospodarczą i uzyskania zwrotu VAT.

Kiedy można otrzymać zwrot VAT?

W przedsiębiorstwie może zdarzyć się, że jego koszty są wyższe niż przychody, na przykład przy zakupie nowego wyposażenia czy korzystaniu z różnych usług. Gdy podatek VAT naliczony za te zakupy może być wyższy od podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży, rozliczenie w urzędzie skarbowym może odbyć się na dwa sposoby.

Przedsiębiorca może wybrać jedną z poniższych opcji:

  • przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy,
  • zwrot VAT przez urząd skarbowy.

Jak wystąpić o zwrot podatku VAT?

O zwrot VAT przedsiębiorca może ubiegać się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku – deklaracji VAT-7, gdy rozliczenie w urzędzie skarbowym odbywa się comiesięcznie albo VAT-7K, gdy podatek rozliczany jest kwartalnie.

Jakie są terminy zwrotu podatku VAT?

Wyróżnia się trzy podstawowe terminy, w których możliwy jest zwrot VAT. Wskazują one na liczbę dni od momentu przekazania deklaracji do wypłaty zwrotu.

Zwrot VAT można otrzymać w terminach takich jak:

  •  25 dni,
  •  60 dni,
  • 180 dni

Przedsiębiorcy najczęściej wybierają rozliczenie w urzędzie skarbowym w terminie 60 dni, gdyż termin 25 dni wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

Zwrot VAT – istnieje ryzyko kontroli

Przedsiębiorca ubiegający się o zwrot VAT może być poddany kontroli skarbowej lub innym czynnościom sprawdzającym mającym na celu wykazanie, czy jego rozliczenie w urzędzie skarbowym jest prawidłowe.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *