panele fotowoltaiczne

Podwykonawstwo Farm Fotowoltaicznych

Wśród ekologicznych źródeł energii słonecznej, systemy fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością na całym świecie. Obecnie wiele domów wyposażonych jest w fotowoltaikę, a w ostatnich latach również firmy i duże przedsiębiorstwa coraz częściej zaczęły stosować takie systemy, aby zaoszczędzić koszty i jednocześnie chronić środowisko.

 

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Sposób działania parku fotowoltaicznego jest taki sam jak w przypadku domu jednorodzinnego, główną różnicą jest jego wielkość. Są to duże przedsięwzięcia, które wymagają przestrzeni i znacznych inwestycji. Dlatego też tego typu projekty realizowane są zazwyczaj przez spółki i bardzo duże przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolne. Oczywiście, działalność ta jest ściśle monitorowana, ale podwykonawstwo systemów fotowoltaicznych (https://sm-project.pl/podwykonawstwo-farm-fotowoltaicznych/) zlecane jest coraz częściej i nadal rośnie, ponieważ rentowność energii słonecznej jest nadal bardzo dobra.

Budowę parku fotowoltaicznego można rozpocząć, jeśli działka przeznaczona pod budowę elektrowni będzie spełniała odpowiednie wymagania. Ponadto, aby dany obszar mógł zostać uznany za park solarny, pole wraz ze wszystkimi modułami musi generować dużą ilość energii elektrycznej, która w godzinach największego nasłonecznienia powinna wynosić nawet kilkaset kilowatów. Kierunek i kąt nachylenia modułów solarnych również odgrywa ważną rolę w ilości produkowanego prądu. W związku z tym teren musi być dobrze naświetlony, aby zapewnić optymalną wydajność gospodarstwa.

Jaki teren pod farmę fotowoltaiczną?

Należy pamiętać, że nie wszystkie obszary nadają się do instalacji dużej liczby modułów fotowoltaicznych. Dla budowy parku o mocy ok. 1 MW odpowiednia jest działka o powierzchni ok. 2 ha i minimalnej szerokości 50 metrów. Ponadto inwestycja musi spełniać warunki ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym budowa farmy fotowoltaicznej nie może naruszać zasad ładu architektonicznego na danym terenie ani wpływać na sąsiednią zabudowę. Działka również powinna być wolna od budynków i drzew oraz mieć utwardzoną drogę dojazdową.

Z pewnością farmy fotowoltaicznej nie można postawić na terenie zalewowym lub parku przyrodniczego. Zgodnie z ustawodawstwem może być ona postawiona wyłącznie na gruntach klasy IV lub niższej oraz na nieużytkach rolnych. Okazuje się jednak, że niektóre rodzaje działalności rolniczej są całkiem kompatybilne z farmą fotowoltaiczną. Panele słoneczne mogą być instalowane na przykład przy niektórych drzewach owocowych lub przy uprawie warzyw, które nie wymagają bezpośredniego nasłonecznienia. Kolektory słoneczne mogą przynieść tym plantacjom sporo korzyści, takich jak zmniejszenie transpiracji roślin (parowanie wody z nadziemnych części roślin), ochrona przed nadmiernym nagrzaniem w lecie, a w niektórych przypadkach przed przymrozkami i gradem.

Koszt inwestycji w farmę fotowoltaiczną

Projekty parków fotowoltaicznych są bardzo duże, złożone i wymagają dużych nakładów.  Koszty postawienia dużej naziemnej elektrowni fotowoltaicznej obejmują zakup lub dzierżawę działki, zakup urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elektrowni, koszty prac instalacyjnych oraz przyłączenia do sieci elektrycznej. Do tego dochodzą stałe koszty eksploatacji elektrowni w postaci abonamentu za korzystanie z publicznej sieci elektrycznej, utrzymanie terenu, czyli koszenie, przycinanie roślinności, czyszczenie paneli słonecznych, a także regularna konserwacja sprzętu.

Pomimo znacznych kwot potrzebnych do uruchomienia elektrowni, postęp technologiczny w ostatnich latach doprowadził do obniżenia ceny zakupu wielu elementów elektrowni słonecznej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów inwestycji. Obecnie na rynku istnieje wiele firm zajmujących się wykonawstwem oraz podwykonawstwem farm fotowoltaicznych (https://sm-project.pl/podwykonawstwo-farm-fotowoltaicznych/). Dlatego należy wybrać taką, która w swoim zespole ma certyfikowanych pracowników gwarantujących przeprowadzenie procesu budowy zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Ponadto, firma specjalizująca się w tej dziedzinie zazwyczaj dokonuje również oceny terenu pod kątem ewentualnej inwestycji, wyjaśnia kwestie prawne związane z przydatnością oraz, w razie potrzeby, na życzenie klienta pomaga w ubieganiu się o dotacje i w procedurach administracyjnych.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *