Coach studia podyplomowe

Budownictwo – studia i perspektywy zawodowe

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że branża budowlana należy do tych, które rozwijają się najprężniej. Braki w kadrze specjalistów sprawiają, że klienci coraz częściej muszą czekać na realizację swoich planów przez wiele miesięcy. Rosnący popyt przy względnie stałej podaży powoduje, że ceny usług budowlanych regularnie rosną, przyczyniając się jednocześnie do sukcesywnego zwiększania wynagrodzeń. Choćby te kilka przedstawionych powodów powinno być wystarczającym dowodem na to, że rozważanie kariery w budownictwie to obecnie strzał w dziesiątkę. Jej początkiem będą odpowiednie studia.

Budownictwo – studia inżynieryjne

Budownictwo wymaga wielu umiejętności i predyspozycji. Należ pamiętać przede wszystkim, że jest to zawód stricte techniczny, dlatego też najlepiej będą się w nim czuły osoby o umysłach ścisłych i zdolnościach manualnych. Żeby móc go wykonywać w pełnym zakresie, należy posiąść więc odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i wielu innych dziedzin. Pomogą w tym studia inżynieryjne, takie jak Budownictwo, o specjalności przygotowującej do pracy jako projektant budowlany.

Uczelnia Warszawa

Studia stacjonarne na Budownictwie I stopnia trwają z reguły 7 semestrów. Osoby decydujące się na niestacjonarny tryb nauki muszą przygotować się na 8 semestrów studiowania. Jeśli chcemy uzyskać tytuł magistra inżyniera, musimy jeszcze skończyć studia II stopnia, które w zależności od uczelni mogą trwać 3-4 semestry.

Specjalność ma znaczenie

Perspektywy zawodowe po Budownictwie są nie tylko szerokie, ale również niezwykle ciekawe. To, gdzie ostatecznie będziemy pracować, zależy jednak od tego, jaką specjalność studiów wybierzemy. Warto podejść do tej selekcji odpowiedzialnie i z namysłem. Wybór tego rodzaju może zdeterminować naszą ścieżkę zawodową już na samym początku kształcenia.

Jeśli chcemy pracować w branży projektującej i budującej infrastrukturę drogową, należy wybrać specjalność, która przygotowuje do tego typu pracy np.: Budownictwo i eksploatacja dróg. Jeżeli natomiast chcemy związać swoją przyszłość zawodową z projektowaniem, budowaniem lub remontowaniem różnego rodzaju obiektów, należy wybrać specjalność typu Budownictwo ogólne.

Co dokładnie można robić po budownictwie?

W zależności od tego, jaką wybierzemy drogę kariery, możemy pracować jako projektant, konstruktor lub wykonawca. Warto pamiętać również o tym, że do samodzielnej pracy jako projektant w branży budowlanej, konieczne będzie zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jeśli jednak planujemy tylko wykorzystywać naszą wiedzę we własnej firmie jako wykonawca czy pracować w zespole projektantów podlegających pod architekta z uprawnieniami budowlanymi, to nie ma konieczności zdawania tego typu egzaminu. Jednym słowem Budownictwo zapewnia nam niezwykle szerokie możliwości zawodowe. Po ukończeniu studiów w tym zakresie możemy pracować zarówno w firmach projektowych, jak i budowlanych oraz być spokojnymi o naszą przyszłość zawodową.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *