Co to jest system tłumienia wybuchu

Rolą zaawansowanych systemów tłumienia wybuchu jest ograniczenie we wstępnej fazie skutków wynikających z eksplozji i związanego z nią ciśnienia atmosferycznego. W efekcie minimalizuje się straty w lokalnej infrastrukturze przedsiębiorstwa i jednocześnie ogranicza się ryzyko związane z bezpieczeństwem pracowników.

Tłumienie wybuchu jest realizowane przez zaawansowane układy, których rozmieszczenie i sposób działania nie mogą być przypadkowe. Przedsiębiorstwa posiadające na swoim terenie substancje wybuchowe (gazowe i ciekłe) od niedawna zostały zobowiązane do przedsięwzięcia odpowiednich regulacji na tym polu. Kroki te są efektem wdrożonej przez Ministerstwo Gospodarki dyrektywy ATEX137.

Tłumienie wybuchu od A do Z

Proces wytłumiania siły eksplozji przez działające automatycznie elementy układu opiera się na współpracy szeregu elementów pomiarowych i wykonawczych. Ich odpowiednie usadowienie i zabezpieczenie za pomocą układów zapasowych, gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę układu.

  1. Proces tłumienia wybuchu ma swój początek w ciągłej analizie zmienności ciśnienia powietrza, przez zaimplementowane w układzie czujniki ciśnieniowe, iskrowe i elementy wykrywające płomienie.
  2. Wykrycie przez czujniki zaburzeń na tle ciśnienia i temperatury wywołuje impuls, który za pośrednictwem odpowiednio zabezpieczonych przewodów jest transmitowany do układu centralnego sterowania.
  3. Jeśli dane przekazywane przez czujniki przekroczą odpowiednią wartość, układ centralny otwiera zawory butli wypełnionych specjalną substancją chemiczną. Zaimplementowane przy zaworach dysze rozprzestrzeniają ją w postaci mgiełki, co doprowadza do szybkiego wytłumienia wybuchu.

tłumienie wybuchu

Czas działania

W systemach HDR, których rolą jest tłumienie wybuchu, bardzo istotnym parametrem jest czas przekazywanych instrukcji pomiędzy poszczególnymi modułami. Ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się eksplozji, poszczególne komponenty układu muszą działać niezwykle szybko, często włączając się już w kilka milisekund po zainicjowaniu eksplozji. W tym celu, stosuje się instalacje o możliwie jak najbardziej uproszczonej budowie. Oczywiście ogromną rolę odgrywa tu też ciągła kontrola urządzeń, której zadaniem jest sprawdzenie bezawaryjności i szybkości działania całości instalacji.

Podsumowując, instalacje wywołujące proces tłumienia wybuchu stają się powoli standardem. Wprowadzenie ogólnokrajowych dyrektyw, połączone z ciągłym doskonaleniem poszczególnych komponentów, niezwykle skutecznie wpływa na bezpieczeństwo dużych zakładów przemysłowych.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *