Bank Gospodarstwa Krajowego – szeroki wybór pożyczek

Bank Gospodarstwa Krajowego – szeroki wybór pożyczek

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to jedna z najstarszych instytucji finansowych działających na terenie naszego kraju. To właśnie BGK wspiera w Polsce różnorodne działania rządowe, odpowiada za preferencyjne kredyty dla studentów, a także pośredniczy w przyznawaniu atrakcyjnych dotacji finansowych dla polskich przedsiębiorców. Dlaczego więc BGK jest tak ważny w naszej przestrzeni publicznej?

Bank Gospodarstwa Krajowego – szeroki wybór pożyczek

Z kart historii

Bank Gospodarstwa Krajowego powstał w 1924 roku, a więc w okresie międzywojennym. Wówczas to doszło do połączenia trzech galicyjskich banków, czego efektem było utworzenie jednego, dużego banku, czyli BGK. Głównym celem tej nowo utworzonej instytucji finansowej było wspieranie rozwoju gospodarczego oraz wszelkich poczynań rządowych z tym związanych. Ogromne znaczenie oraz wsparcie BGK w wielu dziedzinach gospodarczych jest nadal bardzo ważne również dzisiaj.

BGK – szeroki wybór pożyczek dla przedsiębiorców

Szeroki wybór pożyczek oferowanych przez BGK to duże wsparcie szczególnie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Mogą oni korzystać z licznych małych i dużych pożyczek inwestycyjnych, a także poręczeń. Działalność BGK nie opiera się wyłącznie na wspieraniu już istniejących podmiotów, ale również na wspomaganiu osób chcących rozkręcić swój własny biznes. Służą ku temu preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. BGK jest swoistym menadżerem funduszy unijnych. Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie finansowe z BGK poprzez pośrednictwo swoich kredytodawców.

Wsparcie dla studentów

Szeroki wybór pożyczek objął również studentów, którzy stanowią szeroką grupę osób, niemogących zazwyczaj liczyć na finansowanie nauki przez banki komercyjne. Wielu z nich po prostu nie stać na sfinansowanie sobie studiów, nawet przy wsparciu rodziny. Kredyty studenckie w BGK są więc doskonałym rozwiązaniem na rozwiązanie tego typu problemów ludzi młodych. Mocną stroną kredytów studenckich jest ich bardzo niskie oprocentowanie, a także możliwość umorzenia części takiego kredytu.

Realizacja programów rządowych

Działalność BGK to również realne wsparcie programów rządowych, jak np. programu Mieszkanie dla Młodych. Bank oferuje różnego rodzaju kredyty z dopłatami w ramach programów rządowych. To dzięki działalności BGK możliwe było zrealizowanie kiedyś programu Rodzina na Swoim, a później Mieszkania dla Młodych. Oczywiście, aby otrzymać podobne dofinansowanie, należy spełnić określone w programie warunki, a także wypełnić wiele obowiązków. W przypadku ich nie wypełnienia, trzeba się liczyć z tym, że BGK zażąda zwrotu dofinansowania.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *