Blog prawniczy Profinfo.pl

Dotacje na założenie pierwszej firmy w 2019 roku

Sytuacja na rynku pracy z roku na rok się poprawia i można zauważyć tendencję spadkową bezrobocia, jednak mimo to, wiele osób ma problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Z tego powodu coraz częstszą praktyką jest podjęcie decyzji o założeniu działalności gospodarczej. Otworzenie własnej firmy wymaga jednak opracowania szczegółowego planu działania oraz wkładu własnego na rozkręcenie biznesu, co może stanowić przeszkodę w wejściu na rynek. Aby wspierać młodych przedsiębiorców powstają inicjatywy mające za zadanie pomóc finansowo w rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy. Z jakiego dofinansowania można skorzystać w 2019 roku?

Blog prawniczy Profinfo.pl

Dotacje z Urzędu Pracy

Urzędy Pracy dysponują rezerwami finansowymi na rzecz walki z bezrobociem, które są wydatkowane między innymi na pomoc w założeniu działalności gospodarczej. W ten sposób chcą wspierać lokalnych przedsiębiorców, oferując bezzwrotne i jednorazowe dofinansowanie na otworzenie biznesu. Aby starać się o dotację wystarczy spełnić kilka ogólnych wymagań, takich jak bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, niekorzystająca wcześniej z dofinansowania i nieprowadząca w ciągu ostatnich 12 miesięcy innej działalności. Oczywiście złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z otrzymaniem pieniędzy, ważny jest też dobrze opracowany biznesplan, który w oczach komisji ma duże szanse na powodzenie. Należy również pamiętać, że PUP wymaga poręczenia w razie, gdyby osoba wnioskująca nie wywiązała się z umowy lub nie była w stanie utrzymać się na rynku przez okres 1 roku. Wówczas trzeba liczyć się z koniecznością zwrotu całej kwoty dofinansowania. Więcej ciekawych informacji dla młodych przedsiębiorców można znaleźć na blog Profinfo.pl, gdzie poruszane są ważne kwestie prawne i biznesowe, mogące przydać się w prowadzeniu i zakładaniu działalności gospodarczej.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Ciekawą opcją jest staranie się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W tym przypadku można wnioskować o dotację lub mikropożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Cały proces i kryteria przyznawania środków finansowych są nieco bardziej skomplikowane i mogą trwać dłużej niż w przypadku pomocy ze strony PUP, jednak można starać się o otrzymanie większego dofinansowania. Największe szanse mają osoby, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka długotrwałego bezrobocia, takie jaki młode matki po urlopie macierzyńskim, młodzież do 25 roku życia czy osoby, które ukończyły 45 lat i nie mają perspektyw na znalezienie stałego zatrudnienia. W przypadku dotacji unijnych ważny jest wybór programu odpowiadającego profilowi planowanej działalności, następnie opracowanie biznesplanu zachęcającego do wypłaty środków oraz pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie kwestie formalne są ustalane dopiero po zatwierdzeniu projektu zgodnego z wybranym programem unijnym.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *