instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Funkcja prewencyjna instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, czyli IBP pełni zarówno funkcję operacyjną w razie wystąpienia zdarzenia, jak również prewencyjną dla stałych użytkowników danego obiektu, dla którego została przygotowana.

Jest jednym z podstawowych dokumentów, który dotyczy ochrony przeciwpożarowej – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego https://www.atex137.pl/instrukcje-bezpieczenstwa-pozarowego/ przygotowywana jest dla obiektów albo ich części, w tym dla obiektów produkcyjnych, magazynowych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, gdy występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem albo kubatura brutto obiektu albo jego części będącej oddzielną strefą pożarową jest większa niż 1 tysiąc metrów sześciennych.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Podstawą prawną do przygotowania instrukcji jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jakie informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Dokument taki jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera przede wszystkim informacje o procedurach postępowania przy wystąpieniu zagrożenia pożarowego. Po przeczytaniu dokumentu tego typu użytkownik obiektu powinien uzyskać praktyczną wiedzę, jak postępować w razie pożaru.

W instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajdują się informacje takie jak:

  • sposoby informowania o zagrożeniu
  • postępowanie na wypadek zagrożenia
  • rzuty kondygnacji obiektu z podziałem na strefy pożarowe
  • warunki ewakuacji
  • dostępne urządzenia przeciwpożarowe, w tym gaśnicze
  • obowiązki PPOŻ dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być okresowo aktualizowana w związku ze zmianami w obiekcie albo co najmniej raz na 2 lata.

Prewencja dzięki instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Dokument ten spełnia szereg funkcji, ale dwie główne z nich to funkcja prewencyjna oraz funkcja operacyjna.

Dokument taki jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pełni funkcję prewencyjną dla stałych użytkowników danego obiektu. W związku z tym, że dokładnie określa on zasady postępowania w razie pożaru lub innego zdarzenia, drogi ewakuacyjne, wskazuje na umiejscowienie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, jest on w stanie zmniejszyć ryzyko dla przebywających w danym obiekcie osób.

Dzięki temu, że osoby zapoznane z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego uzyskują wiedzę, jak zachować się w razie zagrożenia, mogą także przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu się. Zatem każdy użytkownik danego obiektu powinien zapoznać się dokładnie z jego instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla ochrony swojej, innych osób oraz mienia.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *