Podatek dochodowy w Polsce – kiedy płacić?

Podatek dochodowy w Polsce – kiedy płacić?

Niezależnie od tego, czy jest się osobą fizyczną, czy prawną, ma się obowiązek odprowadzania świadczeń pieniężnych do Urzędu skarbowego. PIT-y, CIT-y i mnóstwo różnych terminów, o których trzeba pamiętać, mogą niejednego podatnika przyprawić o ból głowy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Jest to najpopularniejszy, powszechny podatek dochodowy. Płacony jest od dochodu pomniejszonego o koszta jego uzyskania. Zaliczkę miesięczną na ten podatek wpłaca się do 20 dnia miesiąca następnego lub zaliczkę kwartalną do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.
Zdarza się, że termin wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto). W takim wypadku należy dokonać płatności do następnego dnia roboczego po tym wolnym dniu.
W przypadku rozliczania kartą podatkową termin obowiązuje do 7 dnia danego miesiąca.
Te osoby, które obowiązuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą wpłacić zaliczkę do 20 dnia miesiąca następnego lub do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Jest to również podatek zaliczkowy. Należność trzeba wpłacić miesięcznie (do 20 dnia miesiąca następnego) lub kwartalnie (do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału).

Podatek dochodowy roczny

Rozliczenie roczne osób fizycznych należy uregulować do 30 kwietnia, jeśli jest różnica między wpłaconymi zaliczkami a podatkiem należnym.
Rozliczenie roczne osób prawnych trzeba złożyć w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek uregulowania opłat podatkowych. Dlatego niezbędna jest znajomość wszystkich ważnych przepisów i terminów, by nie złamać istniejącego prawa i nie narazić się na konieczność płacenia odsetek za zwłokę.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *