Wysokość składek w ZUS

Wysokość składek w ZUS

Składki ZUS to obligatoryjne opłaty płacone przez przedsiębiorców oraz pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rentowne i emerytalne

Składki opłacane na renty i emerytury są uzależnione od przeciętnych uzyskiwanych dochodów przez osobę. Analogicznie jeśli wzrastają zarobki, wzrasta również kwota, którą trzeba odprowadzić do ZUS. Szacuje się, że w najbliższych latach składka wzrośnie. Według ustawy o ubezpieczeniach społecznych procentowa stopa opłaty na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% postawy wymiaru. Natomiast w przypadku składki na ubezpieczenie rentowe wysokość stopy procentowej to 8%. Składki rentowne i emerytalne dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności są niższe przez okres dwóch lat.

Składki zdrowotne

Zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego mają pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści, bezrobotni. Oznacza to, że osoba prowadząca działalność pozarolniczą ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania bezpłatnie z publicznej służby zdrowia. Przepisy dają sposobność zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, zarówno w całości jak i w części. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo znacznym. Taki przywilej dotyczy również emerytów oraz rencistów.

Wszystko wskazuje na to, że składki odprowadzane do ZUS będą rosły. Ma to związek z podwyższaniem minimalnych zarobków.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *