Monitoring drgań

Monitoring drgań sposobem na uniknięcie szkodliwych efektów wibracji

Mieszkanie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych lub zakładów przemysłowych niesie za sobą pewne korzyści, ale też zagrożenia i uciążliwości. Jednymi z takich zagrożeń są efekty drgań i wibracji wywoływanych prze ruch kołowy, kolejowy lub ciężki sprzęt pracujący na terenie pobliskiej fabryki.

Szkodliwe efekty drgań i wibracji

Problemy wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa dróg, linii kolejowych oraz zakładów przemysłowych, doskonale znane są wielu mieszkańcom polskich miast i miasteczek położonych na terenach silnie uprzemysłowionych i posiadających bogatą sieć komunikacyjną. Jednym z problemów, jakie nieustannie towarzyszą im w takich miejscach, są drgania oraz wibracje rozchodzące się za pośrednictwem podłoża i naruszające konstrukcję wszystkich okolicznych budynków. Co więcej, drgania i wibracje oddziałują niekorzystnie nie tylko na budynki, ale też na znajdujące się w nich urządzenia mechaniczne (zwłaszcza elektroniczne) oraz na ludzi. Aby jednak móc udowodnić szkodliwy wpływ tych czynników, konieczne jest przede wszystkim ich odpowiednie zmierzenie oraz monitoring drgań.

Monitoring drgań sposobem na uniknięcie kłopotów

Monitoring drgań – http://www.metris.com.pl/p/78,pomiar_drgan to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na udowodnienie poziomu i zasięgu występowania wszelkiego typu wibracji na danym obszarze. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić, jak bardzo dewastujący wpływ mają owe drgania na wszystko, co znajduje się na terenie, po którym się rozchodzą. Monitoring drgań prowadzony z uwzględnieniem norm: DIN 4150-3, PN-B-02170:1985 oraz PN-B-02171 to najlepszy i najskuteczniejszy sposób uniknięcia konsekwencji wysokiego poziomu wibracji zarówno dla podmiotu odpowiedzialnego za ich emisję, jak i dla poddawanym ich działaniu ludzi.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *